วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คุณสมบัติของเครื่องดักฟัง มีหลายอย่างสามารถจำแนกได้เป็นแต่ละประเภท

 “รู้’’ เป็นปรมัตถสัจจะ สิ่งมีชีวิตจะ “รู้’’ ได้โดยไม่ต้องการการสั่งสอน ถามว่า “รู้’’ เหมือกั“สัญชาตญาณ” (นิยามของฝรั่ง)หรือไม่ ถ้าไม่แกจิต “รู้’’ อาจคล้าย “สัญชาตญาณ” ได้ดังนั้นโดยสัจจธรรม “รู้’’ เป็นเรื่องลึกซึ้ง มีความหมายในชั้นลึกชนิดที่ฝรั่งไม่รู้ไม่เคยได้ยิน คนไทยที่มีพื้นฐานจิตใจใฝ่หลักการฝรั่งก็เลยพลอยไม่รู้ไม่เคยได้ยินตามฝรั่งไปด้วย“คิด” เป็นเรื่องของการถูกสั่งสอนให้จำ ให้เข้าใจ ดังนั้น จะคิดอย่างไรจึงเป็นเรื่องของการถูกปลูกฝัง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคิดได้แก่ การศึกษาทั้งนอกและทั้งในระบบจำหน่ายเครื่องดักฟังคิดจึงซับซ้อนควบคุมได้ยากโดยเฉพาะความคิดของผู้อยู่หน้าเครื่องรับสื่อสารที่ทันสมัย แม้แต่เจ้าตัวยังไม่รู้เลย ทำไมคิดอย่างนั้น เพราะจิตดูดซับข้อมูลหลากเรื่องหลากรสจากเรื่องจริงในชีวิตจากเรื่องตัดต่อในความรู้ และในเครื่องรับสื่อสารในที่สุดข้อมูลของจิต กลายเปีน “ขยะความคิด”พุทธบริษ้ทถูกเน้นยํ้าให็บกฝน “รู้ขัด” และบกฝนให้ “คิดอยู่ในกรอบ” ซึ่งเป็นการบกทีมีนัยตรงกันข้ามกับการบกฝนของนักปราชญ์ตะรันตก เกือบทุกประการต่อไปนี้อาจจะอ่านได้แค,เป็นสำนวนภาษา หรืออาจจะแจ้กระจ่างความมหัศจรรย์ของภาษาไทยก็ได้ว่า ภาษาไทยมีสมรรถนะในการจำแนกสภาวธรรมอย่างน่าทึ่ง“รู้” และ “คิด”สายไฟฟ้าจะทำงานประสานกัน สร้างความหลากหลายของสภาวธรรม ความหมายของสภาวธรรมคือ สื่งที่จิตสามารถรู้อารมณ์ของตนเองด้วยตนเองโดยตนเอง ยิ่งบกฝนให้รู้ซัด ยิ่งจะเห็นซัดว่าภาษไทยนั้นทํฒนามาจากความเชื่อ “จิตเป็นประธานของสรรพสิ่งเครื่องดักฟังมือถือคิด’เห้เป็น... เดี่ยวเห็นเองสรวรุณลองสังเกตตัวเอง ไม,ก็ผู้อื่นที'กำลังจ้บจ่ายของในซุปเปอร-มาร์เกต (ตลาดรวมสินค้า) ผู้บริโภคแต่ละคนกำลังสาละวน “รู้...คิด”อยู่รอบแล้วรอบเล่า จนกว่าจะจับจ่ายเรียบร้อยตามที่ตั้งใจหยิบสินค้าขึ้นมาแต่ละชิ้น “รู้ว่าคืออะไร” “กำลังคิดว่า” ยี่ห้ออะไร สีอะไร ขนาดไหน จำนวนเท่าใด รวมทั้งคิดเปรียบเทียบราคาต่อหน่วยด้วยบางครั้ง “รู้ก็'ช่วยนำคิด” บางครั้ง “คิดก็นำร่องรู้” กลไกการรู้และการคิดจะส่งเสริมอุดหนุนกันจนสำเร็จการจับจ่ายเราทั้งหลายล้วนอยู่ในฐานะผู้บริโภคสินค้าเราจึงต้องผ่านกลไก‘รู้คิดเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กมาอย่างซาชอง แต่ทว่าทั้ง “รู้ - คิด” ถูกปล่อยผ่านอย่างมิได้มองเห็นความสำคัญ ทั้งๆ ที่นี่คือโอกาสที่จะฟิกฝนจิตให้“รู้ชัด” และ “คิดในกรอบ” ให้ชัดอีกด้วยผู้ที่ฟิกฝนจิตตนเองจนรู้เท่าทันกลไกของจิตดีแล้ว ย่อมเข้าใจตนเองได้ คุมจิตตนเองไว้ด้วยธรรมอ้นดี และคนที่ฟิกฝนจิตอย่างดีแล้วนี้ มีจำนวนไม่มาก จึงกลายเป็นคนจิตมหัศจรรย์ในสายตาของผู้อื่น แท้ที่จริงคนทุกคนมีโอกาสฟิกฝนจิตตนให้มหัศจรรย์ได้เท่ากันทุกคนเครื่องดักฟังจิ๋วสิ่งที่ต้องการคือ กัลยาณมิตร ผู้เริ่มด้นบอกให้รู้คุณค่าของการฟิกจิต ลังคมไทยขาดกัลยาณมิตรอย่างน่าเสียดายผู้ขาดการฟิกฝนจิตตนเอง เมื่ออ่านภาษาจิตย่อมเข้าไม่ขึ้งถึงความนัยของคำ ไม่ต่างจากผู้เรียนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ฯลฯ อ่านภาษารูปที่ปราชญ์ตะจันตกคิดขึ้นจะเข้าไม่ถึงสภาวะ ได้แต่จดจำแบบเดียวกับนกขุนทอง สอบเสร็จแล้วคืนคำเก็บไวในตำรา ไม่เก็บไว้เป็นความซาบขึ้งของจิตคิดอย่างไรฤนบุณกุคลจีงกบทวี


เครื่องดักฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น