วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เครื่องดักฟัง อุปกรณ์การใช้งานส่วนบุคคลที่ได้ผลจริง ตอนที่ 2

 โครงการบริโภคสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ (077)222-767 หรือ 086-683-0464โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ (074) 424-242 หรือ089-734-2298องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคผู้บรืโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้ที่เครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่นของทานภาคกลางและภาคตะวันออกศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทรศัพท์ 02-248-3734 - 7เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด โทรศัพท์ 085-361-3476องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 086-843-8592   ชมรมอาลาสมัครสาธารณสุข  เครื่อดักฟังราคา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 083-361-4533ภาคเหนือศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 083-208-5829โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 081-987-1627มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 081-645-1255ภาคตะวันตกศูนย์คุ้มครองสิทธิ: บริโภค จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 081-308-9202ศูนย์ประสานงานหลักป‘ะกันสุขภาพประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์089-616-0613ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผู้บริโภค จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 081-546-0754สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 084-029-2319หรือ 081-708-1386ภาคใต้โครงการบริโภคสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 086-683-0464โครงก่ๆรบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 089-734-2298ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค  อุปกรณ์ดักฟัง มูลนิธิเพี่อผู้บริโภคพบสินค้าและบริการมีปัญหา    การส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรมผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรยบ ร้องเรียนได้ที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค โดยทางศูนย์ฯจะทำหน้าที่สนับสนุนผู้บริโภค และประสานงานกับศู่กรณีเพื่อร่วมกันหาข้อยุติผู้บริโภคสามารถติดต่อศูนย์ฯ ได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธินแขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-248-3734 - 7 โทรสาร 02-248-3733 หรือเว็บไซต์
 ตองรกเหบฉนดวยผม เระฑดระทวยกับหัวใจดวงเดิม เหมือนโดนหมาห้าต้วรุมสกรรมทั้งกามเทพและภูติผีแห่งความร้ก ต่างแหละ) ดีที่แม่ผมไม1ได้ส ะสมลูกสะใภ้เป็นงานอดิเรก มิฉะนี้นผมคงทำให้ตระกูลหม่นหมองแน่ เครื่องดักฟังเสียง ...อา...นามสกุลนี้จะมาขาดผูสิบต่อที่ผมรึ...ผีป่ผีย่าที่เกี่ยวดองกับขุนแผนครั้งที่เคยออกรบสีกเมืองเชียงใหม่ด้วยกันคงนอนไม่ปกติสุขอยู่ในหลุมแน่...ที่มืเหลนทวดไม่ร้กดีอย่างผม และดีที่ยุคนั้น พระพันวษายงไมได้กำหนด'ให้มืนามสกุล มิเช่นนั้นผีป่ทวดของทวดผมเรื่อยเรื่เอย(ไม่งอก)   คงละอายใจพ่อพลายแก้วแน่ ถ้ามีการพูดคุยตามประสาผี ๆผู้ใหญ่ๆ เรื่องลูกหลานว่า ตระกูลใครจะได้ดีมีเมียมากกว่าก้น...ผมรํ่า ๆจะปล่อยให้ความหนุ่มแก่ตัวไปอย่างไร้ค่ามีชีวิตอยู่ประซดหมาแถว ๆบ้าน ที่มันขยันคลอดลูกได้ตันปีท้ายปี ทั้งที่ไม่มีขนสักเส้นให้หมัดเข้าไปหลบแดด...ฟ้าดินให้ผมมาเกิดใยจึงยึกยักไม่ส่งเนื้อคู่มาด้วย(วะ) ผมได้แต่รำพึงรำพันโทษสิ่งที่ไม่มีตัวตนไปก่อนจะโทษแม่ว่า...คลอดผมออกมาให้หล่อกิไม่ได้ เพราะอดีตของแม่เองกิเคยเปีนเทพีงานวัดมาก่อน พ่อกิเปีนนักเพาะกายรูปหล่อ แล้วผมทะเล้นไปได้เชื้อสายอัปสักษณ์มาจากญาติทางไหนครั้นจะปลุกวิญญาณของ “เมนเดล” บิดาแห่งพันธุกรรมมาถามกิมีปัญหา  เครื่องดักฟังไร้สาย เพราะภาษาอังกฤษของผมไม่เก่ง ส่วนเรื่องความจนของโคตรตระกูลนั้น ผมไม่โทษใครหรอก เพราะแม่กิเคยบ่นน้อยใจยายบ่อยๆ ว่า น่าจะทำมาหาเกิบไว้มากๆ ลูกหลานจะได้สบายแต่ตากับยายรักจะทำมาหากิน เลยไม่มีเกิบ...จนตกทอดมาถึงหลานที่ช่างกินและยากจนอย่างผม...แต่จนเงินนั้นไม่เท่าไหร่เพราะความยากจนเป็นอาการเจ็บปวยสากล ทั้งโลกที่มีคนว่างงานมาก มานั่งคิดสะระตะแล้ว มีคนจนมากกว่าคนรวยหลายเท่าทวีคูณ ผมจึงไม่น้อยใจที่เป็นประชากรส่วนมากของโลกที่ยากจน แต่จนแฟนนี่สิ...คิดแล้วอายเชื้อตัวผู้เหลือเกิน

เครื่องดักฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น